Print
PDF

Een dag van stilte en lawaai van Nihad Siries

Review with the author for the Bibliotheek (in Dutch)

door Guus Bauer (Schrijver, ex-Exuitgever, vast medewerker van De Standaard en freelance literair journalist)

Hoe kan een weldenkend mens reageren op het megalomane karakter van een dictatuur, op de absurdistische maatregelen van een Grote Leider om vast in het zadel te blijven? Het surrealisme van een door een regime bestuurde gemeenschap kan voor buitenstaanders achteraf bezien kolderiek zijn, maar voor diegenen die er onder zuchten is de angst de dagelijkse realiteit. Er blijft hen weinig anders over dan stille protesten, maar zelfs binnenkamers moet men uitkijken. Uitgesproken types zoals schrijvers worden de mond gesnoerd. De taal is het eerste dat dictators zich toe-eigenen omdat ze ergens toch de macht ervan onderkennen. more